DOWNLOAD DỰ TOÁN CT

Khi click vào nút đăng ký dưới đây, có nghĩa là Bạn đã đọc kỹ và đồng ý với Điều khoản và thỏa thuận của hệ thống. Nhằm tiết kiệm tài nguyên hệ thống và tránh những nhập liệu không chính xác, Bạn cần phải nhập thông tin chính xác về địa chỉ Email để nhận tài liệu. Chúng tôi chỉ chấp nhận bạn xác nhận email qua những hệ thống lớn và uy tín nhất hiện nay là Facebook, Google, Microsoft, Yahoo.
Quy trình tiến hành đăng ký tải Phần mềm Dự toán CT DEMO gồm 3 bước đơn giản sau:
  • Bước 1: Click chọn vào một trong các nút (button) dưỡi đây để bắt đầu xác thực địa chỉ Email chính xác.
  • Bước 2: Kiểm tra thông tin và tiến hành click vào nút "Hoàn thành đăng ký".
  • Bước 3: Kiểm tra hộp thư đã dùng để đăng ký nhận tin. Hệ thống sẽ gửi link qua Email.